Fotogaleria

Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz Milena Antoniewicz-Piszczorowicz

Biografia

Od 2000 roku uczestniczy w projekcie Zakazana Muzyka: Historia, Muzyka i Pamięć realizowanym w Niemczech, Czechach, Polsce i Izraelu nakierowanym na odnajdywanie i wykonywanie dzieł muzycznych z czasów II wojny światowej oraz kultywowanie pamięci o zapomnianych kompozytorach pochodzenia żydowskiego, wśród nich Szymona Laksa, Karela Reinera, Mieczysława Weinberga.

Z jej inicjatywy powołane zostało w 2007 roku Stowarzyszenie Multi.Art, które organizuje corocznie Multi Art Festival - Festiwal Sztuki Młodych. Jednym z większych projektów Stowarzyszenia był Koncert na 10 fortepianów i orkiestrę zorganizowany w ramach jubileuszu 1850-lecia miasta Kalisza.

Zobacz więcej o Milenie na podstronie Biografia