Biografia

Milena Antoniewicz

Milena Antoniewicz (ur. Piszczorowicz) rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, a następnie była uczennicą prof. Waldemara Andrzejewskiego w Poznańskiej Szkole Talentów.

W 2004 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Jana Jańskiego. Równolegle studiowała w Hochschule für Musik und Theater w Rostocku u prof. Stephana Imorde (fortepian główny) i później w klasie prof. Karoli Theill (studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej i akompaniamentu wokalistom).

Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła u profesorów Andrzeja Jasińskiego, Miłosza Magina, Paula Badury-Skody (Szwajcaria 1999), Lazara Bermana (Holandia 2001), Rudolfa Buchbindera (Szwajcaria 2004, stypendium Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik Zürich) i jako akompaniator śpiewakom u Petera Schreiera (Niemcy 2004, 2006), Christy Ludwig (Austria 2005), Klausa Hägera (Polska 2008), Heleny Łazarskiej (Polska 2009), Karoli Theill (Niemcy 2009).

Od 2000 roku uczestniczy w projekcie Zakazana Muzyka: Historia, Muzyka i Pamięć realizowanym w Niemczech, Czechach, Polsce i Izraelu nakierowanym na odnajdywanie i wykonywanie dzieł muzycznych z czasów II wojny światowej oraz kultywowanie pamięci o zapomnianych kompozytorach pochodzenia żydowskiego, wśród nich Szymona Laksa, Karela Reinera, Mieczysława Weinberga.

Z jej inicjatywy powołane zostało w 2007 roku Stowarzyszenie Multi.Art, które organizuje corocznie Multi Art Festival - Festiwal Sztuki Młodych. Jednym z większych projektów Stowarzyszenia był Koncert na 10 fortepianów i orkiestrę zorganizowany w ramach jubileuszu 1850-lecia miasta Kalisza.

Była stypendystką GFPS (Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne w Europie Środkowej), Yehudi Menuhin Live Music Now, Rotary Deutschland, dwukrotnie Marszałka Województwa Wielkopolskiego i w latach 2004 - 2006 Ministra Kultury landu Meklemburgia-Pomorze Przednie w Niemczech.

Laureatka I nagrody za projekt Dobranoc - Gute Nachtgeschichten na I Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Konkursie w Rostocku, II nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Zakazana muzyka w Schwerinie w 2006 roku, finalistka na XV Międzynarodowym Konkursie w Vrabla (Słowacja, 2013). Pięciokrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania sztuki muzycznej oraz promocję najstarszego z polskich miast. Była nominowana do nagrody Eurotalent 2003 Telewizji Polskiej i nagrody Zwyczajny bohater portalu internetowego Calisia.pl.

W 2012 roku została uhonorowana wyróżnieniem (przyznawanym co 5 lat) przez Radio Merkury Srebrny Mikrofon 2012 za pomysłowość i fantazję w tworzeniu przestrzeni dla aktywności kulturalnej i artystycznej. Przyznano jej także Odznakę 15-lecia Fundacji Judaika za troskę o spuściznę kompozytorską Mieczysława Weinberga i jej prezentację polskiej publiczności.

Płyta Mieczysław Weinberg - Works for violin and piano nagrana z Eweliną Nowicką dla wytwórni RecArt została nominowana do nagrody Fryderyk 2014 w kategorii albumów prezentujących muzykę kameralną.

Milena Antoniewicz jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu.