Projekty

III Multi Art Festival - Festiwal Sztuki Młodych

Duże zainteresowanie oraz bardzo dobre przyjęcie wśród lokalnej społeczności dwóch edycji Festiwalu Sztuki Młodych Kaliszan - Multi Art Festival 2007 i Multi Art Festival 2008, spowodowało, że organizatorzy zdecydowali się powołać do życia Stowarzyszenie Multi.Art. Stowarzyszenie skupia zarówno młodych twórców, jak i organizatorów działań artystycznych nowych, wartościowych faktów z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki. Głównym celem jest jednakże dalszy rozwój idei Multi Art Festival - Festiwalu Sztuki Młodych.

Założycielami Stowarzyszenia Multi.Art, organizacji non profit, są młodzi, niespełna 30 - letni ludzie: mgr sztuki Milena Piszczorowicz - prezes, mgr inż. architekt Krystian Kinastowski - wiceprezes, mgr ekonomii Agnieszka Mondra - skarbnik, mgr nauk humanistycznych Rafał Andrzejak - sekretarz.