Projekty

V Multi Art Festival - Festiwal Sztuki Młodych

Projekt MAF to nieustająca inwencja w dziedzinie wszechstronnego rozwijania zdolności i talentów, która integruje środowisko wokół tworzenia, autokreacji i dzielenia się pasjami i umiejętnościami. Urozmaicony program, szeroka rozpiętość stylistyczna, niekonwencjonalna formuła promowania kultury wysokiej i rozrzut geograficzny wykonawców predestynują Festiwal do znaczącego przedsięwzięcia w skali ogólnopolskiej. Intencją organizatorów jest, aby z biegiem czasu Multi Art Festival – Festiwal Sztuki Młodych wpisał się w europejski, międzynarodowy kontekst festiwali i stał się naszą wizytówką na świecie.