Projekty

Zakazana Muzyka

"Zakazana Muzyka" to projekt niemiecko - izraelski, ale także kontynuacja projektu "Relacje czesko - niemieckie i ich odzwierciedlenie w muzyce" realizowanego w Czechach. Zadaniem obu projektów jest kultywowanie pamięci o kompozytorach, którzy więzieni byli w czeskim Terezinie, obozie hitlerowskim dla Żydów z Czech i Moraw. Dzieła muzyczne, które wówczas powstały są przez nas, młodych ludzi z Europy i Izraela, wykonywane podczas kolejnych spotkań, organizowanych na terenie tych trzech krajów. Jestem jedyną Polką uczestniczącą w obu projektach.

Volker Ahmels, dyrektor Jeunesses Musicales Landesverband Mecklenburg - Vorpommern, który był z młodzieżą niemiecką w Czechach zaprosił mnie do udziału w projekcie "Zakazana Muzyka: Historia, Muzyka i Pamięć". Otrzymałam grant na uczestnictwo w IV Międzynarodowym Kursie  Mistrzowskim w październiku 2002 roku w Schwerinie.

Równolegle z kursem odbywał się Festiwal "Zakazana Muzyka" z wykładami, wystawami i koncertami utworów kompozytorów, którzy tworzyli w Terezinie i innych obozach zagłady. Nauczycielami byli: Edith Kraus, Emilie Berendsen i Allan Sternfield (Izrael), Lisa Ballschmieter (Niemcy).

Latem 2003 roku, dzięki Axel-Springer-Stiftung, uczestniczyłam w V Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim "Historia, Muzyka i Pamięć". W kibucu Givat Hajim Ichud i w Tel - Awiwie 26 uczestników doskonaliło swój warsztat muzyczny, słuchaliśmy wykładów o Holocauście, o muzyce w Terezinie, prezentacji prawnuka R.Wagnera - Dr. Gottfrieda Wagnera pod znamiennym tytułem: "Od Ryszarda Wagnera do Adolfa Hitlera", zwiedzaliśmy Jerozolimę, Tel Awiw, Galileę.

Potem były koncerty z okazji  Dnia  Pamięci  Ofiar Nacjonalizmu w  Niemczech, Festiwal "Zakazana Muzyka" w Schwerinie w 2004r. z udziałem i wykładami Michaela, syna Charlie Chaplina, a latem 2005r. w Izraelu VII Międzynarodowy Kurs Mistrzowski "Historia, Muzyka i Pamięć", zakończony koncertem w Music Center w Jerozolimie.

W 2006 roku na projekt złożyły się II Międzynarodowy Konkurs i Festiwal "Zakazana Muzyka: Historia, Muzyka i Pamięć " z koncertami, wykładami, wystawami, filmami dedykowanymi pamięci bohaterów z Warszawskiego Ghetta.

Jednym z uczestników festiwalu był Andrzej Szpilman, który opowiadał o losie swego ojca Władysława. Na kanwie przeżyć Władysława Szpilmana w ghetto powstał film Romana Polańskiego "Pianista".

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach; w kategorii duetów - śpiew i fortepian II nagrodę otrzymały Milena i Katrin Burghardt.

Wśród różnorodnych nagród była m.in. trasa koncertowa laureatów z koncertami:

  • 1.10.2006 r. w Teatrze Miejskim w Schwerinie (Niemcy)
  • 3.10.2006 w Instytucie Goethego w Pradze (Czechy)
  • 5.10.2006 w Muzeum Żydowskim w Berlinie.